Voi
Voi

Founded in Summer 2018, VOI is a Swedish micro mobility company offering electric vehicle sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-vehicles like e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our product to local needs. Jump on a scooter anytime and ride wherever in the city. 

VOI er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. VOI tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Vi mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker vi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet vårt til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.

Founded in Summer 2018, VOI is a Swedish micro mobility company offering electric vehicle sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-vehicles like e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our product to local needs. Jump on a scooter anytime and ride wherever in the city. 

VOI er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. VOI tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Vi mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker vi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet vårt til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.