Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet bidrar til å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker.

Det gjør vi gjennom forskning, diagnostikk og overvåking, bekjempelsestiltak og rådgivning til myndigheter og private virksomheter.

Veterinærinstituttet samarbeider med myndigheter og næringslivet for å utvikle bærekraftig en bioøkonomi i Norge.

Veterinærinstituttet bidrar til å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker.

Det gjør vi gjennom forskning, diagnostikk og overvåking, bekjempelsestiltak og rådgivning til myndigheter og private virksomheter.

Veterinærinstituttet samarbeider med myndigheter og næringslivet for å utvikle bærekraftig en bioøkonomi i Norge.