UiO - Det humanistiske fakultet

Norske barn føler seg tryggest på nett – og norske foreldre deler mest10.2.2020 12:35:27 CET | Pressemelding

Forskningsrapporten, som utgis i forbindelse med Safer Internet Day, viser også hvordan antall timer brukt på Internett varierer fra rundt to timer per dag (Sveits) til tre og en halv time (Norge). Denne nye rapporten, EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries, kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av Internett. Forskere fra hele Europa har samarbeidet for å gjennomføre en omfattende undersøkelse med 25,101 barn mellom 9 og 16 år i 19 europeiske land.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>