Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Agder (UiA)

Visjonen: Samskaping av kunnskap
UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur.
Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

Visjonen: Samskaping av kunnskap
UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur.
Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.