Ungt Entreprenørskap Norge
Ungt Entreprenørskap Norge

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

MiniLice SB er norgesmestere i to kategorier – de har funnet løsning for lavere luseplage i oppdrettsnæringen11.6.2020 21:39:00 CEST | Pressemelding

Blant 1000 studenter som har gjennomført programmet Studentbedrift i år har vi i dag kåret norgesmestere i tre kategorier: «Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup», «Beste økonomistyring i samarbeid med Visma» og «Beste sosiale entreprenør». Konkurransen viste stor bredde i forretningsideer, alt fra digitale plattformer, til fritidsutstyr, bærekraftig lakseoppdrett og verktøy for håndverkere.

Norges fremste gründerspirer – disse studentbedriftene kan bli norgesmestere8.6.2020 14:57:00 CEST | Pressemelding

Kompetanse for fremtiden Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som i over 20 år har jobbet med innovasjon og entreprenørskap i norsk skole, fra barneskole til høyere utdanning. - Gjennom å etablere sin egen studentbedrift bygger de unge kompetanse på kreativitet, samarbeid og problemløsning. De lærer å ta initiativ og å bygge nettverk med etablert næringsliv. De lærer ved å gjøre, de lærer gjennom entreprenørskap. Studentbedrift er en metode vi vet fungerer og som gir studentene kompetansen de trenger for å bygge fremtidens Norge, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Les mer om programmet her. Det viktige juryarbeidet Årets juryarbeid foregår digitalt. Juryen vurderer alt innsendt materiell, og basert på dette velger de ut sine favoritter som de ønsker å intervjue. – Vi er i år spesielt takknemlige for at så mange fra arbeids- og næringsliv velger å stille opp som jury for de unge, tross krevende tider for mange. De gir verdifull

Plattform for redesign av klær, «DustBuster» som fjerner svevestøv og en restaurant med lokalprodusert mat er de nye norgesmesterene i Ungdomsbedrift7.5.2020 15:39:00 CEST | Pressemelding

Norgesmestere i «Beste forretningsplan», «Bærekraftprisen i samarbeid med Storebrand» og «Størst verdiskapingspotensial i samarbeid med Ferd» er nå klare, og investeringsdirektør Tom Erik Myrland i Ferd AS oppsummerte dagen slik: «Ferd har støttet Ungt Entreprenørskap i mange år og vi gjør det fordi Ungt Entreprenørskap passer så godt med visjonen til Ferd – å skape varige verdier og sette tydelige spor. For å skape verdier og en bærekraftig fremtid for oss alle, så er vi helt avhengig av at dere unge bidrar med innovasjon og skaperglede. Den erfaringen dere nå får gjennom Ungdomsbedrift vil være veldig nyttig for å kunne ta de riktige valgene for dere selv, for virksomhetene dere holder på med og ikke minst for samfunnet og miljøet rundt.» Her kan dere se alle ungdomsbedriftene som deltar i NM. «Størst verdiskapingspotensial - i samarbeid med Ferd» gikk til Resy UB fra Foss VGS i Oslo. Resy UB har laget en plattform hvor de som kan å sy klær kommer i kontakt med kunder som ønsker gjen

Småskala bølgekraft, bilverksted og mediebyrå ble de første vinnerne i NM for ungdomsbedrifter5.5.2020 15:42:00 CEST | Pressemelding

Dagens sending i NM Ungdomsbedrift kåret vinnere i tre kategorier: «Beste kundeopplevelse på nett – i samarbeid med Visma», «Innovasjonsprisen» og «Beste yrkesfaglige bedrift». Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO sa under sendingen, «Det handler om å skape nye jobber. Men ikke minst så handler det om å utvikle de arbeidsplassene som vi allerede har. Gjennom NM får dere ungdommer vist hele Norge hva dere er gode for. Dere trigger framtidstro, kreativitet og skaperglede – og det trenger vi alle nå!» «Innovasjonsprisen» gikk til Current UB, Thora Storm vgs, Trøndelag Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge presenterte innovasjonsprisen, og hadde et tydelig ønske til de unge entreprenørene. «Dere som er unge nå lever i en tid hvor det å skape noe nytt og etablere bedrift er viktigere enn noensinne. Jeg håper at vi ser mange av dere igjen senere når dere etablerer eller viderefører ungdomsbedriftene inn i en ny fase.» Vinneren av innovasjonsprisen ble Current UB. De lage

Rekordmange deltagere i digitalt NM for ungdomsbedrift23.4.2020 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hele 138 ungdomsbedrifter er påmeldt digitalt norgesmesterskap, godt over 800 elever! Dette er en knusende rekord i antall ungdomsbedrifter i NM, og elevene har levert inn over 250 pitcher i tillegg til bilder, logoer og annet konkurransemateriell. – Det at så mange har valgt å delta i NM med de forberedelser det omfatter, tyder på at arbeidet har vært inspirerende og motiverende for elevene. Jeg er dypt imponert over det arbeidet som er lagt inn her, og vi gleder oss til å vise dette til alle, forteller Grete Ingeborg Nykkelmo, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Norge.

Skoleelever fra Østfold er kåret til SMARTest i landet18.6.2019 10:34:00 CEST | Pressemelding

En gruppe innovative elever fra Østfold vil hjelpe folk til å bli mer miljøvennlige. Fordi mobilen er en stor del av folks hverdag valgte de en digital løsning. Brukere av appen Klimahjelperen, skal spille og lese seg til kunnskap om hvordan vi skal ta vare på miljøet. Det blir gitt en miljørating ut fra hvor miljøvennlige brukerne er. Løsningen førte til seier i den nasjonale entreprenørskapskonkurransen SMART.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.