TYR
TYR

TYR er en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter.

Vår visjon: Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom.

Olav LieRøkter Staur

TYR er en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter.

Vår visjon: Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom.