Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CEST | Pressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

TRAFIKKSIKKERHETSFORENINGEN VIL HA NASJONAL DUGNAD31.7.2017 19:14:37 CEST | Pressemelding

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. Dette er en nærmest en halvering fra fjoråret. De fire siste årene har i gjennomsnitt 50 personer omkommet og 235 hardt skadd i løpet av sommermånedene hvert år. Derfor foreslår nå Trafikksikkerhetsforeningen en felles Nasjonal dugnad mot veidøden i sommermånedene som et av tiltakene til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.