Teknologioverføring Norge

Teknologioverføring Norge

Teknologioverføring Norge

Vi forvalter og foredler kunnskap fra forskningen gjennom idéutvikling og kommersialisering for at forskning skal komme samfunnet til nytte.

Hver dag jobber 50.000 forskere i Norge med nye løsninger på nasjonale og globale utfordringer. Vårt felles oppdrag er å gjøre kommersialiseringen raskere og bedre.

På denne siden fra «Teknologioverføring Norge» finner du presentasjon av spennende forskning og nye teknologier fra teknologioverføringskontorene (TTO) tilknyttet norske universitet, forskningsinstitusjoner og høyskoler.

  • Teknologioverføring Norge
  • Forskningsbasert innovasjon utviklet ved: NTNU TTO (Trondheim), Inven2 (Oslo), VIS Innovasjon (Bergen), Validé (Stavanger), Kjeller Innovasjon (Kjeller), Innoventus Sør (Kr.sand) og Norinnova (Tromsø)
  • Teknologioverføring Norge
  • Forskningsbasert innovasjon utviklet ved: NTNU TTO (Trondheim), Inven2 (Oslo), VIS Innovasjon (Bergen), Validé (Stavanger), Kjeller Innovasjon (Kjeller), Innoventus Sør (Kr.sand) og Norinnova (Tromsø)