Tax & Legal Advokatfirma
Tax & Legal Advokatfirma

Monica Wessel JotunAdvokat/ MBA

Monica Jotun har vært advokat i 15 år og jobber med skatt, aksjeselskaper og arv. Monica er også utdannet MBA og interessert i pedagogikk, kommunikasjon og prosjektledelse.

Tel:+47 404 55 777mwj@taxlegal.no

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivere blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

I tillegg til løpende rådgivning bistår vi også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, og restruktureringer. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet. Vi priser våre tjenester moderat og forutsigbart.

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivere blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

I tillegg til løpende rådgivning bistår vi også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, og restruktureringer. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet. Vi priser våre tjenester moderat og forutsigbart.