Tax & Legal Advokatfirma
Tax & Legal Advokatfirma

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivningsmiljøer blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

Vi bistår også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, restruktureringer samt generell rådgivning knyttet til klientenes løpende virksomhet. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet.

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivningsmiljøer blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

Vi bistår også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, restruktureringer samt generell rådgivning knyttet til klientenes løpende virksomhet. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet.