Tax & Legal Advokatfirma
Tax & Legal Advokatfirma

Monica Wessel JotunAdvokat/ MBA

Monica Jotun har vært advokat i 15 år og jobber med skatt, aksjeselskaper og arv. Monica er også utdannet MBA og interessert i pedagogikk, kommunikasjon og prosjektledelse.

+47 404 55 777mwj@taxlegal.no

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivere blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

I tillegg til løpende rådgivning bistår vi også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, og restruktureringer. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet. Vi priser våre tjenester moderat og forutsigbart.

Vil kontant koronastøtte redusere skattefradrag?29.3.2020 23:00:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen foreslår kontantstøtte til bedrifter i nød. Støtten skal bøte på økonomiske skader som følge av korona. Vi lurer på hvordan skatten blir. Kommer slik støtte til å påvirke bedriftens skatt? Støtten vil nok ikke medføre mer skatt direkte. Vi mener at støtten heller ikke bør redusere fremførbart underskudd. (Skattefradrag senere, fordi man ikke får brukt det i år). Bør man samtidig revurdere reglene om ettergivelse av gjeld?

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett, eiendom og life science.

Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivere blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene.

I tillegg til løpende rådgivning bistår vi også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, og restruktureringer. 

Vi holder til rett utenfor Oslo, men hjelper personer og bedrifter over hele landet. Vi priser våre tjenester moderat og forutsigbart.