Stortinget
Stortinget

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for pressehenvendelser til Stortingets presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse.

+47 920 10 681

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Besøk fra Sametinget, 1. mars 2018

1. mars møtes Stortinget og Sametinget til et felles seminar. Bilder kan brukes redaksjonelt mot kreditering.

  • FLICKR
Besøk fra Sametinget, 1. mars 2018

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.