Stiftelsen Sykehusbarn

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden. Stiftelsen Sykehusbarn gjennomfører prosjekter og arrangementer ute på sykehusene og i andre omgivelser for barn, deres familie og venner. Målet med alle disse aktivitetene er å bedre forholdene for barna, spre glede, oppmuntring og skape positive øyeblikk i hverdagen. Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet.

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden. Stiftelsen Sykehusbarn gjennomfører prosjekter og arrangementer ute på sykehusene og i andre omgivelser for barn, deres familie og venner. Målet med alle disse aktivitetene er å bedre forholdene for barna, spre glede, oppmuntring og skape positive øyeblikk i hverdagen. Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet.