Stiftelsen Norsk Luftambulanse

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 300 000 støttespillere.

  • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.

  • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.

  • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges13 baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 300 000 støttespillere.

  • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.

  • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.

  • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges13 baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.