Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 300 000 støttespillere.

 • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.

 • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.

 • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges13 baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.
 • 1
 • 2
 • Siste
 • >>
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med mer enn 300 000 støttespillere.

 • Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin.

 • Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på vegne av staten.

 • Norsk Luftambulanse AS er operatør på Norges13 baser for legehelikopter. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert.