Statskog SF
Statskog SF

Trond Gunnar SkillingstadKommunikasjonssjef

+47 916 93 826 / +47 742 13 000

tgs@statskog.no

Anne Berit FloKommunikasjonsrådgiver

922 69 371 / 742 13 000

abf@statskog.no

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Arnold Foshaug BergJakt og fiskekonsulent Salten

90 92 85 06 / 742 13 000

afb@statskog.no

Lars FrihetsliUtmarkskonsulent Troms

91 62 20 26 / 742 13 000

lfr@statskog.no

Sivert Dahlen LundJakt og fiskekonsulent Helgeland

41 36 68 99 / 742 13 000

sdl@statskog.no

Marius KnudsenSeniorkonsulent storviltforvaltning - Sør-Norge

97 51 10 80 / 742 13 000

mku@statskog.no

Eva Kristin GrøndalUtmarkskonsulent Midt-Norge

91 73 57 55 / 742 13 000

ekg@statskog.no

Gunnar LienAdministerende direktør

951 97 220 / 742 13 000

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Trond Gunnar SkillingstadKommunikasjonssjef

+47 916 93 826 / +47 742 13 000

tgs@statskog.no

Anne Berit FloKommunikasjonsrådgiver

922 69 371 / 742 13 000

abf@statskog.no

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.