Sparebanken Vest
Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Solid drift med god egenkapitalavkastning i andre kvartal10.8.2022 11:20:51 CEST | Pressemelding

Sparebanken Vest har i andre kvartal 2022 driftsinntekter på 1.159 (1.116) millioner kroner med et resultat på 720 (748) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 12,1 (13,6) prosent. Resultatet i kvartalet er drevet av sterk utlånsvekst, økte renteinntekter og økte provisjonsinntekter. For første halvår 2022 er bankens resultat før skatt på 1.569 (1.361) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 14,3 (13,3) prosent.

Sterkt resultat og reduserte kostnader i fjerde kvartal10.2.2021 12:08:12 CET | Pressemelding

Sparebanken Vest har i fjerde kvartal 2020 et resultat før skatt på 900 (625) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 18,2 (12,1) prosent. Økt nominell rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader, godt resultatbidrag fra Frende Forsikring og gevinst fra salg av Jonsvollskvartalet AS bidrar til det sterke resultatet. Ved utgangen av året har banken en solid ren kjernekapitaldekning på 18,0 (17,5) prosent.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.