Sandbeckstiftelsen

Vidar Sandbecks Kulturpris for 10. gang tildeles i 2017 Øystein Sunde25.1.2017 14:07:45 CET | Pressemelding

-Det er grunn til å dvele ved både språkbevisstheten, den tydelige og direkte uttrykksformen, den folkelige observasjonsevnen og den måten både Øystein Sunde og Vidar Sandbeck formidler på. Fellestrekkene gjelder også humor og alvor i visene, hvor de begge lager sine tekster og melodier selv, men også når det gjelder bruk av instrumenter. Vidar Sandbeck som musiker, var fiolinist og gitarist, mens prismottakeren behersker en rekke strenge- instrumenter med en perfeksjon, teknikk og musikalitet som overgår det aller meste, sier ansvarlige for Sandbeck-arbeidet, og juryens sekretær, Tom-Erik Tangen.

Vidar Sandbecks Kulturpris for 2009 tildeles Lasse Johansen, Elverum22.4.2009 19:00:12 CEST | Pressemelding

Lasse Johansen er visesanger og – dikter. Han har vist sjølinnsikt, mot og skaperglede i sitt faglige arbeid med å sette fokus på romanikulturen. Dette synliggjør han spesielt gjennom sin siste plateutgivelse ”Se min ild”. Han belyser gjennom sitt virke viktigheten av å kjenne egen kultur og identitet for å kunne være et helt menneske. I den sammenhengen er hans arbeid med og bruk av romanispråket spesielt interessant. Han har på denne måten utøvd et faglig og kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks kunstneriske virke og hans verdier.