SAFE
SAFE

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands og til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld. SAFE jobber aktivt for et rettferdig arbeidsliv for alle som jobber på norsk sokkel og på landanlegg. SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands og til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld. SAFE jobber aktivt for et rettferdig arbeidsliv for alle som jobber på norsk sokkel og på landanlegg. SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.