Riksrevisjonen

Kort om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Innbyggerne har krav på å få vite om beslutningene de folkevalgte tar, følges opp. Vårt arbeid sikrer åpenhet om statens pengebruk og bidrar til at statlige virksomheter følger lover, forskrifter og retningslinjer. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere.

Påminnelse om pressekonferanse i dag: Rapport om grønne offentlige anskaffelser3.2.2022 07:00:00 CET | Presseinvitasjon

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året. Klimabelastningen fra disse anskaffelsene utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017. Vi har undersøkt hvordan offentlig sektor innretter anskaffelsene slik at de bidrar til å redusere påvirkningen på klima og miljø. Velkommen til digital pressekonferanse på Teams i dag kl. 12.

Presseinvitasjon: Rapport om grønne offentlige anskaffelser31.1.2022 10:29:57 CET | Presseinvitasjon

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året. Klimabelastningen fra disse anskaffelsene utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017. Vi har undersøkt hvordan offentlig sektor innretter anskaffelsene slik at de bidrar til å redusere påvirkningen på klima og miljø. Velkommen til digital pressekonferanse på Teams torsdag 3. februar kl. 12.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Kort om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Innbyggerne har krav på å få vite om beslutningene de folkevalgte tar, følges opp. Vårt arbeid sikrer åpenhet om statens pengebruk og bidrar til at statlige virksomheter følger lover, forskrifter og retningslinjer. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere.