Riksrevisjonen

Kort om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Innbyggerne har krav på å få vite om beslutningene de folkevalgte tar, følges opp. Vårt arbeid sikrer åpenhet om statens pengebruk og bidrar til at statlige virksomheter følger lover, forskrifter og retningslinjer. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere.

Alexander Kielland-ulykken: Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte9.3.2021 11:00:00 CET | Pressemelding

Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført på oppdrag fra Stortinget. – Vi har også funnet noen svakheter ved den offentlige granskingen, men ikke nok til å trekke hovedkonklusjonen om årsakene til ulykken i tvil. Derfor mener vi at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny gransking, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens årlige rapportering til Stortinget om forvaltningen av statens interesser i selskaper: Sensitive helseopplysninger er ikke godt nok beskyttet. Equinors utenlandsinvesteringer: Olje- og energidepartementet burde hatt bedre oversikt15.12.2020 11:00:00 CET | Pressemelding

Det er vesentlige svakheter i helseforetakenes grunnleggende sikkerhetstiltak. Det viser en av undersøkelsene i Riksrevisjonens kontroll. En IKT-angriper kan gjøre betydelig skade ved å stjele, manipulere eller slette helsedata. Et dataangrep kan true pasientsikkerheten og få store konsekvenser for pasientbehandlingen.

Påminnelse om digital pressekonferanse: Hvordan forvalter departementene statens eierinteresser i selskaper?15.12.2020 08:00:34 CET | Presseinvitasjon

I dag offentliggjør Riksrevisjonen resultatet av den årlige kontrollen med forvaltningen av statens eierinteresser i selskaper. Seks enkeltundersøkelser legges frem samtidig. Vi har blant annet kontrollert helseforetakenes forebygging av IKT-angrep og Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer. Velkommen til digital pressekonferanse kl. 12.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Kort om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Innbyggerne har krav på å få vite om beslutningene de folkevalgte tar, følges opp. Vårt arbeid sikrer åpenhet om statens pengebruk og bidrar til at statlige virksomheter følger lover, forskrifter og retningslinjer. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere.