Foreningen Ridderrennet

Ridderrennet er mye mer enn et enkelt skirenn – vi arrangerer flere ulike aktiviteter og arrangementer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i alle aldre.

Ridderrennet er mye forskjellig for veldig mange ulike mennesker. Vi er konkurranser, aktiviteter og ulike arrangementer, men først og fremst er Ridderrennet en idé.
En ide om verdien av møter mellom mennesker.

Møter som lærer oss å forstå bedre.
Møter som skaper livsglede for alle involverte.
Møter hvor vi opplever verdiene av mangfold og variasjon i samfunnet
 
Ridderrennet er mye mer enn en mestringsarena for deltakerne. Det er en læringsarena for alle som møter oss på ulike måter – som deltakere, som samarbeidspartnere eller som ledsagere på våre arrangementer.

Ridderrennet handler om «oss alle» og er en unik mulighet til å bli både klokere, gladere og rikere.

Læring og mestring

Med litt hjelp får vi alle til litt mer. Forsvaret har alltid vært en viktig samarbeidspartner for Ridderrennet. De tilrettelegger for gjennomføringen og gir oss uvurderlig hjelp. Det de får tilbake er soldater som er blitt en erfaring rikere og som opplever at samhold og felleskap bidrar til å gjøre livet bedre. Vi får også ledsagere gjennom våre andre samarbeidspartnere. Ansatte i bedrifter som i løpet av noen dager får oppleve en helt annen hverdag enn den de er vant til. Vi er det lille pusterommet fra hverdagen hvor du kan føle deg godt ivaretatt.

  • Kreditering: Foreningen Ridderrennet
  • Rettigheter: Foreningen Ridderrennet
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Læring og mestring

Ridderrennet er mye mer enn et enkelt skirenn – vi arrangerer flere ulike aktiviteter og arrangementer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i alle aldre.

Ridderrennet er mye forskjellig for veldig mange ulike mennesker. Vi er konkurranser, aktiviteter og ulike arrangementer, men først og fremst er Ridderrennet en idé.
En ide om verdien av møter mellom mennesker.

Møter som lærer oss å forstå bedre.
Møter som skaper livsglede for alle involverte.
Møter hvor vi opplever verdiene av mangfold og variasjon i samfunnet
 
Ridderrennet er mye mer enn en mestringsarena for deltakerne. Det er en læringsarena for alle som møter oss på ulike måter – som deltakere, som samarbeidspartnere eller som ledsagere på våre arrangementer.

Ridderrennet handler om «oss alle» og er en unik mulighet til å bli både klokere, gladere og rikere.