Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.215 millioner kroner ved inngangen til 2020. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17,9 milliarder kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap: Rapport 4. kvartal og foreløpig årsresultat18.2.2016 08:43:00 CET | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et resultat før skatter på 4,4 milliarder kroner i 2015. Konsernet hadde en solid avslutning på 2015 og resultat før skatter i 4.kvartal ble 1,1 milliarder kroner. Vekst i leieinntektene, stabile finanskostnader og en betydelig verdiøkning på eiendomsporteføljen bidro til det gode resultatet. Resultat før skatter og verdiendringer økte med 8 % fra 2014 og beløp seg til 1,38 milliarder kroner – det høyeste resultat noensinne.

Halvårsrapport 2015: Olav Thon Eiendomsselskap hadde 2,5 milliarder i resultat før skatter20.8.2015 09:15:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat i første halvår, på tross av lavere vekst i norsk økonomi. Konsernets resultat for første halvår økte til 2,55 milliarder kroner, godt hjulpet av verdiøkninger på konsernets eiendomsportefølje og renteavtaler på 1,9 milliarder kroner. Resultatet før verdiendringer økte med 7 prosent til 685 millioner kroner.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.215 millioner kroner ved inngangen til 2020. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17,9 milliarder kroner.