Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 3.100 millioner kroner ved inngangen til 2019. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 15 milliarder kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 3.100 millioner kroner ved inngangen til 2019. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 15 milliarder kroner.