Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene våre er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2018 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 11 milliarder kroner og verdien av konsernet eiendeler var 105 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2018 ca. 3.200 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene våre er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2018 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 11 milliarder kroner og verdien av konsernet eiendeler var 105 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2018 ca. 3.200 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA