Norske Shell

Shell har vært i aktiv i Norge i over 100 år. A/S Norske Shell sin kjernevirksomhet i dag er leting etter, og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Shell er operatør for Ormen Lange og Knarr, og er teknisk tjenesteyter for daglig drift av Nyhamna Prosessanlegg på Aukra. Shell er også medeier i flere andre produksjonslisenser på norsk sokkel. I tillegg er Shell aktiv partner i CCS-initiativene Northern Lights og Teknologisenteret Mongstad.

Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune, nær Stavanger.

Shell har vært i aktiv i Norge i over 100 år. A/S Norske Shell sin kjernevirksomhet i dag er leting etter, og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Shell er operatør for Ormen Lange og Knarr, og er teknisk tjenesteyter for daglig drift av Nyhamna Prosessanlegg på Aukra. Shell er også medeier i flere andre produksjonslisenser på norsk sokkel. I tillegg er Shell aktiv partner i CCS-initiativene Northern Lights og Teknologisenteret Mongstad.

Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune, nær Stavanger.