Norske Parker
Norske Parker

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonener. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation og sammen med 900 regionalparker i Europa. 

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til. Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.  

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

  • Norske Parker
  • Storvegen 13
  • 2420 Trysil

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonener. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation og sammen med 900 regionalparker i Europa. 

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til. Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.  

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

  • Norske Parker
  • Storvegen 13
  • 2420 Trysil