Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Uhørt at sykepleiere med bindingstid kun får deltidsstilling8.4.2014 09:59:56 CEST | Pressemelding

Nordlandssykehuset tilbyr kun deltidsstillinger til sykepleiere som har bundet seg til å jobbe der i to år etter endt etterutdanning. – Ved bindingstid er det uhørt og rent bondefangeri ikke å tilby full stilling dersom ikke annet er avtalt skriftlig, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. – En slik situasjon gjør det svært vanskelig å forsørge seg selv, forklarer hun.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.