Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser.

 • Norsk Osteopatforbund
 • Orkdalsveien 67
 • 7300 Orkanger

Kommentar til Tidsskriftet Fysioterapeuten og Gerty Lund, leder NFF5.5.2021 22:04:00 CEST | Pressemelding

Stortinget bestemte i desember 2020 at osteopater og naprapater skal gis autorisasjon som helsepersonell. Forslaget ble fremsatt i budsjettforhandlingene og fikk støtte av en klar majoritet i Stortinget, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Vedtaket stadfester at osteopati ikke lenger vurderes som alternativ behandling. Påstanden fra NFF sin leder om at osteopati er alternativ behandling har gått ut på dato. Til historien hører også at regjeringen allerede i 2018 oppfordret Norsk Osteopatforbund (NOF) til å sende søknad om autorisasjon som helsepersonell. Fremskrittspartiet har i sitt nylige dok8 forslag pekt på at prosessen tar unødvendig lang tid, og ønsker fremdrift. Søknad om å bli autorisert som helsepersonell skal vurderes etter en rekke kriterier. Helsedirektoratet (HDIR) har i sin vurdering av NOF sin søknad gitt sin tilslutning til at kriterier i det vesentlige er oppfylt. Utdanningen beskrives som god og helsefaglig relevant,
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Siste
 • >>

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser.

 • Norsk Osteopatforbund
 • Orkdalsveien 67
 • 7300 Orkanger