Norsk Luftambulanse

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med rundt 300 000 støttemedlemmer.

  • Formålet er å fremme avansert prehospital akuttmedisin gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehuset.

  • Datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på kontrakt med Luftambulansetjenesten HF. Selskapet drifter alle landets 13 luftambulansebaser for helikopter.

  • Datterselskapet Norsk Luftambulanse Teknologi utvikler, eier og driver eiendom, teknologiske løsninger, systemer og tjenester. 
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med rundt 300 000 støttemedlemmer.

  • Formålet er å fremme avansert prehospital akuttmedisin gjennom forskning, utviklingsprosjekter og undervisning til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehuset.

  • Datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på kontrakt med Luftambulansetjenesten HF. Selskapet drifter alle landets 13 luftambulansebaser for helikopter.

  • Datterselskapet Norsk Luftambulanse Teknologi utvikler, eier og driver eiendom, teknologiske løsninger, systemer og tjenester.