Norsk elbilforening
Norsk elbilforening

Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister.

Vi er verdens største medlemsorganisasjon for elbilister med over 100 000 medlemmer. Norsk elbilforening fremmer elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Viktige mål for vårt arbeid:
- Reduserte utslipp fra veitrafikken
- Enklere hverdag for elbilistene
- Langsiktige elbilfordeler
- Flere ladestasjoner

Elbilstatistikk

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening

Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister.

Vi er verdens største medlemsorganisasjon for elbilister med over 100 000 medlemmer. Norsk elbilforening fremmer elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Viktige mål for vårt arbeid:
- Reduserte utslipp fra veitrafikken
- Enklere hverdag for elbilistene
- Langsiktige elbilfordeler
- Flere ladestasjoner

Elbilstatistikk