Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere med omtrent 115 000 medlemmer, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. I Norge er jakt- og fiskeaktiviteter til glede for folk flest. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Derfor har NJFF fokus på å sikre god tilgjengelighet til jakt og fiske, gode opplæringsmuligheter og å etablere åpne og inkluderende miljøer for jegere og fiskere.

Gjennom en ydmyk og respektfull måte utøver jegerne og fiskerne sitt virke. Høsting av naturens overskudd skjer på naturens premisser. Vi bruker naturen, men forbruker den ikke.

NJFF ønsker i størst mulig grad å synliggjøre flest mulig av de gode tilbudene og mulighetene organisasjonen kan tilby.

Lurer du på noe? Spør oss da vel.

Raser mot fiskeforbud i Oslofjorden11.12.2018 08:45:41 CET | Pressemelding

Fiskeridirektoratet foreslår å stenge for alt fritidsfiske i sjøen i en rekke områder langs kysten, i perioden fra januar til mai. Blant annet vil hele indre Oslofjord fredes, i tillegg til viktige fiskeområder i Østfold, Telemark og andre fylker. Dette betyr full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde. Norges Jeger- og Fiskerforbund protesterer på det sterkeste, og mener man bommer i det viktige arbeidet med å ivareta torskebestanden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere med omtrent 115 000 medlemmer, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. I Norge er jakt- og fiskeaktiviteter til glede for folk flest. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Derfor har NJFF fokus på å sikre god tilgjengelighet til jakt og fiske, gode opplæringsmuligheter og å etablere åpne og inkluderende miljøer for jegere og fiskere.

Gjennom en ydmyk og respektfull måte utøver jegerne og fiskerne sitt virke. Høsting av naturens overskudd skjer på naturens premisser. Vi bruker naturen, men forbruker den ikke.

NJFF ønsker i størst mulig grad å synliggjøre flest mulig av de gode tilbudene og mulighetene organisasjonen kan tilby.

Lurer du på noe? Spør oss da vel.