Nordic Electrofuel
Nordic Electrofuel

Nordic Electrofuel ble etablert i 2015 av gründerne Rolf Bruknapp og Gunnar Holen, som er daglig leder. Selskapet skal produsere electrofuels, som er et syntetisk drivstoff laget med energi fra fornybare kilder. Nordic Electrofuels første anlegg for electrofuels bygges på Herøya industripark, og ferdigstilles i Q4 2023. Anlegget på Herøya vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter electrofuel. Ambisjonen er å etablere flere anlegg og produsere 1 milliard liter electrofuel-drivstoff innen 2032. Electrofuels vil primært leveres til flytrafikken og tung skipstransport. Nordic Electrofuel samarbeider også med Aker Solutions som har ansvaret for de ingeniør-tekniske løsninger for anleggene på Herøya. 

Nordic Electrofuel ble etablert i 2015 av gründerne Rolf Bruknapp og Gunnar Holen, som er daglig leder. Selskapet skal produsere electrofuels, som er et syntetisk drivstoff laget med energi fra fornybare kilder. Nordic Electrofuels første anlegg for electrofuels bygges på Herøya industripark, og ferdigstilles i Q4 2023. Anlegget på Herøya vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter electrofuel. Ambisjonen er å etablere flere anlegg og produsere 1 milliard liter electrofuel-drivstoff innen 2032. Electrofuels vil primært leveres til flytrafikken og tung skipstransport. Nordic Electrofuel samarbeider også med Aker Solutions som har ansvaret for de ingeniør-tekniske løsninger for anleggene på Herøya.