Norboat
Norboat

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge – representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge – representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.