Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund

 Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. 

Vi har 4 000 medlemmer som representerer ca. 15 000 lastebiler. NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger i Oslo og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel, samt 54 kollegahjelpere. 

  • Norges Lastebileier-Forbund
  • St. Olavsgt. 25
  • 0166 Oslo

Transportbedriftseiere møtte politikere med krisebudskap om drivstoffpriser og mangel på arbeidskraft  14.3.2022 14:32:37 CET | Pressemelding

Norges Lastebileier-Forbund Region 3 – Buskerud, Vestfold og Telemark har i helgen avholdt sin årskonferanse. Blant annet besøkte flere sentrale politikere konferansen, og ble konfrontert av de 160 deltakerne fra næringen med alvoret i situasjonen mange transportbedrifter står oppe i som følge av den skyhøye drivstoffprisen. Situasjonen er akutt for mange som er låst til kontrakter som er basert på et helt annet prisbilde enn det som har oppstått. For mange deler av næringslivet er det også kritisk at kostnadsøkningene på mange viktige områder forplanter seg ut til de fleste deler av samfunnet og påvirker kjøpekraft og betalingsevne.

 Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. 

Vi har 4 000 medlemmer som representerer ca. 15 000 lastebiler. NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger i Oslo og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel, samt 54 kollegahjelpere. 

  • Norges Lastebileier-Forbund
  • St. Olavsgt. 25
  • 0166 Oslo