Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.