Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.

Seminar: Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet og domstolenes betydning for samfunnet – sett fra pressens perspektiv.28.2.2019 15:10:10 CET | Pressemelding

NIM og domstolkommisjonen inviterer til frokostseminar for lansering av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet». I tillegg til en presentasjon av rapporten, belyses domstolenes betydning for samfunnet sett fra pressens perspektiv, og problemstillinger knyttet til finansieringen av domstolene. Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltar på seminaret.

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.