Nettalliansen
Nettalliansen

Vi utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet, og er en sentral aktør for å ivareta lokalsamfunnet. Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Vi ivaretar nettselskapenes interesser, gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som styrker det lokale nettselskapet. Vi har nærmere 40 selskap på eiersiden, med til sammen over 280.000 nettkunder. 

Vi utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet, og er en sentral aktør for å ivareta lokalsamfunnet. Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Vi ivaretar nettselskapenes interesser, gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som styrker det lokale nettselskapet. Vi har nærmere 40 selskap på eiersiden, med til sammen over 280.000 nettkunder.