UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

NORA solidifies its positions with four new partners30.6.2021 06:00:00 CEST | Press release

With University of South-Eastern Norway, Kristiania University College, Østfold University College and Western Norway Research Institute as new members, NORA is without question Norway’s leading Artificial Intelligence (AI) network. NORA’s expansion and the opportunities this entails will bring NORA even closer to fulfilling its vision of International relevance and excellence in AI research, education and innovation for Norwegian universities and research institutions.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.