MAF NORGE
MAF NORGE

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en internasjonal ideell organisasjone som driver bistandsflyvning med bushfly. MAF er en livslinje for isolerte samfunn i 34 utviklingsland og har 138 operative bushfly som letter eller lander hvert 5. minutt.

Med 5000 årlige ambulanseflyninger henter vi ut syke, fødende eller krigsskadde mennesker som før måtte gå i dagevis til nærmeste sykehus. Vi sørger for at leger, helsepersonell og bistandsarbeidere får gjort jobben sin mer effektivt.

MAF flyr mer enn 1500 organisasjoner, b.la UNICEF, FN, Kirkens Nødhjelp, Tearfund, Oxfam, Medair, Reddbarna, CARE International, Røde kors og en rekke andre mindre og lokale organisasjoner som driver bistand og utviklingsprosjekter.

Med bushfly kan MAF lande på mer enn1650 flystriper – i sumpområder, i ørken og på fjell. 

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en internasjonal ideell organisasjone som driver bistandsflyvning med bushfly. MAF er en livslinje for isolerte samfunn i 34 utviklingsland og har 138 operative bushfly som letter eller lander hvert 5. minutt.

Med 5000 årlige ambulanseflyninger henter vi ut syke, fødende eller krigsskadde mennesker som før måtte gå i dagevis til nærmeste sykehus. Vi sørger for at leger, helsepersonell og bistandsarbeidere får gjort jobben sin mer effektivt.

MAF flyr mer enn 1500 organisasjoner, b.la UNICEF, FN, Kirkens Nødhjelp, Tearfund, Oxfam, Medair, Reddbarna, CARE International, Røde kors og en rekke andre mindre og lokale organisasjoner som driver bistand og utviklingsprosjekter.

Med bushfly kan MAF lande på mer enn1650 flystriper – i sumpområder, i ørken og på fjell.