Lundin Norway

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway står for åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi er i dag over 300 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer. Lundin Norway har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004 og har i dag omentrent 60 lisenser, hvorav halvparten er operatørskap. Vi har fortsatt en meget ambisiøs utforskningsstrategi.

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway står for åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi er i dag over 300 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer. Lundin Norway har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004 og har i dag omentrent 60 lisenser, hvorav halvparten er operatørskap. Vi har fortsatt en meget ambisiøs utforskningsstrategi.