Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Les meir på lottstift.no

Vi er eit statleg organ med to underliggjande fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. 76 personar er tilsett i organisasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet ligg i Førde i Sogn og Fjordane, med Kulturdepartementet som overordna fagdepartement. Det er Kulturdepartementet som legg rammene for arbeidet vårt gjennom årlege tildelingsbrev.

Pressefoto kan du laste fritt ned til bruk på Flickr.

Her kan du få innsyn i våre dokument.

Her finn du ulike statistikkar på våre område.

Vi har også eit publikasjonsarkiv. Les årsrapportar og brukarundersøkingar her, forskingsrapportar og andre rapporar om pengespel og speleproblem finn du her, og rapportar om norske stiftelsar finn du her.

Les også innlegg på vår fagblogg og andre aktuelt-saker på nettsida vår.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Les meir på lottstift.no

Vi er eit statleg organ med to underliggjande fagtilsyn med felles direktør og administrasjon. 76 personar er tilsett i organisasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet ligg i Førde i Sogn og Fjordane, med Kulturdepartementet som overordna fagdepartement. Det er Kulturdepartementet som legg rammene for arbeidet vårt gjennom årlege tildelingsbrev.

Pressefoto kan du laste fritt ned til bruk på Flickr.

Her kan du få innsyn i våre dokument.

Her finn du ulike statistikkar på våre område.

Vi har også eit publikasjonsarkiv. Les årsrapportar og brukarundersøkingar her, forskingsrapportar og andre rapporar om pengespel og speleproblem finn du her, og rapportar om norske stiftelsar finn du her.

Les også innlegg på vår fagblogg og andre aktuelt-saker på nettsida vår.