Landbruks- og matdepartementet

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no

Statsbudsjettet 2020: Aktiv nærings- og distriktspolitikk, klimatiltak, gode veterinærtenester7.10.2019 11:10:44 CEST | Pressemelding

I statsbudsjettet 2020 er det gjort framlegg om å auke løyvingane på Landbruks- og matdepartementet sitt område med 5 prosent til i alt 20,4 milliardar kroner. Den største auken er på jordbruksoppgjeret, der regjeringa gjer framlegg om å auke løyvingane med 725 millionar kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen 2019- 2020. Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga med 13 millionar kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen 2019-2020. Dette er den største største auken i løyvinga til reindriftsavtalen på mange år. Sidan 2014 er det tilsaman løyvd over 1 milliard kroner til bygging og utbetring av skogsvegar og tømmerkaier.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no