Landbruks- og matdepartementet

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no

Smitte fra dyr og miljø til mennesker- et økende problem12.3.2021 14:48:04 CET | Pressemelding

Mennesker kan få sykdommer som er forårsaket av smitte fra dyr og miljø. Pandemiene ser ut til å komme hyppigere. Hvorfor? Og kan nye pandemier unngås? Dette var noe av det landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk høre om, og diskutere, i møte med Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, og president i Wildlife Disease Association (WDA) på et møte 11. mars.

En velfungerende markedsregulering til det beste for bonden25.11.2020 13:47:50 CET | Pressemelding

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften om Omsetningsrådets myndighet knyttet til markedsregulering for jordbruksråvarer, den såkalte rammeforskriften. Forskriften fastsetter rammer for forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt i markedsreguleringen. Den skal bidra til at markedsreguleringen i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom aktørene i markedet. Forskriften sikrer også at bonden får levert sine produkter uansett hvor de holder til i landet og hvilket driftsomfang de har.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Pressevakt: 22 24 91 40
E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no
Pressevakten er betjent hverdager mellom kl. 08.00-15.45

E-post: postmottak@lmd.dep.no