Kystverket
Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Litus Lux, i Smørsundet ved Grimstad.

Det er rundt 21 000 navigasjonsinnretninger langs norskekysten. Disse er satt opp for å gjøre fredsel langs kysten tryggere og mer forutsigbar. Antallet fyrlykter er på cirka 1900. Litus Lux, som er på bildet, er den nye generasjonen fyrlykt.

  • Kreditering: Foto: Leif Andersen/Kystverket
  • Rettigheter: Kan brukes fritt i ikke-kommersiell sammenheng, mot kreditering.
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Litus Lux, i Smørsundet ved Grimstad.

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.