Kystverket
Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy

Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy. Kystverket har ytterligerer fire trafikksentraler (Brevik, Horten, Fedje og Vardø), som til sammen overvåker sjøtrafikken langs hele norskekysten.

  • Kreditering: Foto: Kystverket
  • Rettigheter: Kan brukes fritt i ikke-kommersiell sammenheng, mot kreditering
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.