Kulturminnefondet
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Styret i Kulturminnefondet

Styret i Kulturminnefondet er f.v. styremedlem Kjetil Reinskou, styreleder Helen Bjørnøy, nestleder Jon Birger Østby, styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen og styremedlem Per Kyrre Reymert.

  • Kreditering: Ingrid Blessom
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Styret i Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.