KS Bedrift
KS Bedrift

KS Bedrift er den ledende arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for bedrifter i kommunal sektor. Medlemmene omfatter nær 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, hvor energi, avfall, havn, revisjon og brann/redning er de største. KS Bedrift jobber for at medlemmene skal bli gode arbeidsgivere og få bedre rammebetingelser.

KS Bedrift er den ledende arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for bedrifter i kommunal sektor. Medlemmene omfatter nær 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, hvor energi, avfall, havn, revisjon og brann/redning er de største. KS Bedrift jobber for at medlemmene skal bli gode arbeidsgivere og få bedre rammebetingelser.