Kirkens SOS
Kirkens SOS

Kirkens SOS landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Samlet besvarte Kirkens SOS 184 225 henvendelser på SOS-telefon, chat og melding i 2017.

Vi er en anonym tjeneste som betjenes av våre nærmere 1000 frivillige medarbeidere. Antall ansatte er omkring 40.

Vi ønsker å lindre smerte og gi håp til mennesker som møter motgang i livene sine, mennesker som befinner seg i en følelsesmessig- eller eksistensiell krise. Vi er til stede for alle uavhenging av religion, kjønn, etnisitet, seksuell legning og sosial eller økonomisk bakgrunn.

Vi er også en selvmordsforebyggende krisetjeneste. Vi har gjennom mer enn 40-års tjeneste erfart at å prate om de tunge tankene redder liv.

Kirkens SOS har til sammen 11 lokale sos-sentre rundt om i Norge. Det er her de frivillige rekrutteres, læres opp og sitter på vakt.

Kirkens SOS landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Samlet besvarte Kirkens SOS 184 225 henvendelser på SOS-telefon, chat og melding i 2017.

Vi er en anonym tjeneste som betjenes av våre nærmere 1000 frivillige medarbeidere. Antall ansatte er omkring 40.

Vi ønsker å lindre smerte og gi håp til mennesker som møter motgang i livene sine, mennesker som befinner seg i en følelsesmessig- eller eksistensiell krise. Vi er til stede for alle uavhenging av religion, kjønn, etnisitet, seksuell legning og sosial eller økonomisk bakgrunn.

Vi er også en selvmordsforebyggende krisetjeneste. Vi har gjennom mer enn 40-års tjeneste erfart at å prate om de tunge tankene redder liv.

Kirkens SOS har til sammen 11 lokale sos-sentre rundt om i Norge. Det er her de frivillige rekrutteres, læres opp og sitter på vakt.