Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon, gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon, gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.