Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Styreleder Gunnar Bovim

Styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen, NTNU.

  • Kreditering: Thor Nielsen, NTNU.
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Styreleder Gunnar Bovim

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.