Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av herreløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Kontakter
7
Meny

Fanny PindsleProsjektleder for opprydding

Fanny Pindsle er Hold Norge Rents ryddegeneral, og leder for den store Strandryddeuka. Spør henne om marint avfall og lur rydding!

92206173fanny@holdnorgerent.no

Joachim EngelstadFagleder for hav og internasjonalt arbeid

Joachim er ekspert på marin forsøpling, ansvarlig for Hold Norge Rent-konferansen 2020 og vårt SAM-nettverk.

93202065joachim@holdnorgerent.no

Mari Mo OsterheiderProsjektleder land og nasjonalt arbeid

Mari vet at forsøpling på land betyr til slutt forsøpling i land. Hun fokuserer derfor på landsbaserte forsøplingskilder, som engangsgriller, sneip og engangskopper.

+47 905 69 619mari@holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av herreløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad.