Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Mari Mo OsterheiderFagleder land og nasjonalt arbeid

Mari vet at forsøpling på land betyr til slutt forsøpling i havet. Hun fokuserer derfor på landsbaserte forsøplingskilder, som engangsgriller, sneip og engangskopper.

+47 905 69 619mari@holdnorgerent.no

Fanny PindsleProsjektleder for opprydding

Fanny Pindsle er Hold Norge Rents ryddegeneral, og leder for den store Strandryddeuka. Spør henne om marint avfall og lur rydding!

92206173fanny@holdnorgerent.no

Joachim EngelstadFagleder for hav og internasjonalt arbeid

Joachim er ekspert på marin forsøpling, ansvarlig for Hold Norge Rent-konferansen 2020 og vårt SAM-nettverk.

93202065joachim@holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.