Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.

Henie Onstad's new anthology opens for discussions on its own exhibition history23.3.2021 10:32:40 CET | Press release

Henie Onstad's new anthology, It Must Out—Making Exhibitions Since 1968, is a new anthology that examines the institution's identity politics and exhibition history through external curators' perspectives on the archive. On the occasion of the release, Raluca Voinea's text "Women Artists at Henie Onstad Kunstsenter—A Selected Catalogue of Works Exhibited from 1970 to 1988" is presented digitally on Henie Onstad Art Channel.

Henie Onstads nye antologi åpner for diskusjoner rundt egen utstillingshistorikk8.3.2021 10:46:37 CET | Pressemelding

På kvinnedagen, lanserer Henie Onstad den nye antologien It Must Out—Making Exhibitions Since 1968. I anledning dagen publiseres teksten «Women Artists at Henie Onstad Kunstsenter — A Selected Catalogue of Works Exhibited from 1970 to 1988» av Raluca Voinea, hentet fra boken, digitalt på Henie Onstad Art Channel. It Must Out—Making Exhibitions Since 1968 er en eksperimentell antologi som undersøker institusjonens egen identitetspolitikk og utstillingshistorie gjennom eksterne kuratorers blikk på arkivet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.