Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.

Experience closed exhibitions and previously unpublished archive material on Henie Onstad Art Channel28.3.2020 07:08:54 CET | Press release

Since Thursday, March 26, Henie Onstad Kunstsenter in Norway stream concerts, digital guided tours from exhibitions closed due to the Coronavirus, and other exclusive material to the public. This week the renowned and uncompromising band, Ulver is presented with an experpt and raw mix never distributed before. In addition the inaugural Henie Onstad Triennial for Photography and New Media will be presented online.

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.